E-MRS Fall Meeting 2017 w Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska tradycyjnie już była gospodarzem międzynarodowej konferencji poświęconej materiałom i technologiom materiałowym E-MRS Fall Meeting. Sesję plenarną otworzył Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz.

E-MRS Fall Meeting organizowane jest w Politechnice Warszawskiej od 2002 roku. W tegorocznej edycji przeprowadzono 23 równoległe sympozja w czterech blokach tematycznych: magazynowanie energii, materiały i urządzenia, bio- i nanomateriały, materiały specjalne.

W sesji plenarnej wystąpili: prof. Elvira Fortunato z Uniwersytetu w Lizbonie (laureatka Nagrody im. prof. Jana Czochralskiego 2017), prof. Osvaldo N. Oliveira Jr. z Uniwersytetu w São Paulo, prof. Tomasz Dietl z Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Ennio Capria z European Synchrotron Radiation Facility w Grenoble.

Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz otwiera konferencję E-MRS Fall Meeting 2017/fot. Biuletyn PW

E-MRS Fall Meeting 2017 odbyło się w dniach 18-21 września. W spotkaniu udział wzięło około 1300 uczestników. Organizatorami konferencji byli: Europejskie Towarzystwo Badań Materiałów (E-MRS), Politechnika Warszawska oraz Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze.

Fotogaleria E-MRS Fall Meeting 2017

Zdjęcia: Biuletyn PW