E-MRS Fall Meeting 2016

Ponad 1200 naukowców z 60 krajów spotkało się w Politechnice Warszawskiej podczas konferencji organizowanej w dniach 19-22 września przez Europejskie Towarzystwo Badań Materiałów (E-MRS).

Uczestników wydarzenia przywitał w murach Politechniki Warszawskiej prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, który prezentując Uczelnię, podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej zarówno w obszarze badań naukowych, jak również w kooperacji z firmami i przedsiębiorstwami.

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW, wita uczestników konferencji

Kontynuacją sesji plenarnej było wystąpienie prof. Luisy Torsi, prezes E-MRS, która przedstawiła cele i program wydarzenia oraz krótką charakterystykę uczestników - spośród 1259 zarejestrowanych słuchaczy konferencji, 105 to Polacy.

Przemówienie prof. Luisy Torsi, prezes E-MRS

To międzynarodowe forum staje się wyjątkową okazją do dzielenia się wiedzą i omawiania zagadnień związanych z nauką o materiałach. Konferencja składa się z 27 sympozjów o tematyce ściśle związanej z inżynierią materiałową: nanomateriały, nanostruktury i nanourządznia; zastosowanie materiałów w elektronice i optoelektronice; zastosowanie materiałów i urządzeń w energetyce i inżynierii środowiska; charakterystyka materiałów zaawansowanych. Poza sympozjami uczestnicy zapraszani są do udziału w warsztatach i prelekcjach.

E-MRS Fall Meeting organizowane jest w Politechnice Warszawskiej od 2002 r. Druga część tego spotkania E-MRS Spring Meeting odbędzie się w maju w Strasburgu.

Zdjęcia: Biuletyn PW