Dzień IOD-y w Politechnice Warszawskiej

W ramach Dnia IOD-y 24 stycznia br. w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”. Jej gościem była Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Doroczna konferencja, znana dotychczas pod nazwą Dzień Administratora Bezpieczeństwa Informacji, została zorganizowana przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Konferencję otworzyli wspólnie prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, dziekan Wydziału Zarządzania PW oraz Maciej Byczkowski, prezes zarządu SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Gościem wydarzenia była Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. - Cieszę się, że uczestniczę w Dniu IOD-y, bo oznacza to, że jestem po jasnej stronie mocy - powiedziała prezes UODO. Jak zauważył prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, który wygłosił wykład inauguracyjny „Inspektor ochrony danych strażnikiem wartości w dobie 4. rewolucji technicznej” - inspektorzy ochrony danych bronią rzeczy najcenniejszej - prywatności.

Autorzy kolejnych wystąpień omawiali problemy i zagadnienia związane z RODO w praktyce. Choć Polska na tle innych państw Europy była dobrze przygotowana do nowych przepisów, wciąż trwają prace legislacyjne nad ich uzupełnieniem. Miejsce Politechniki Warszawskiej w dyskursie o ochronie danych osobowych jest szczególnie ważne. Powstające na naszej Uczelni nowatorskie technologie nierzadko opierają swój mechanizm działania na przetwarzaniu wrażliwych informacji. Ważnym punktem programu był zatem panel dyskusyjny, mający na celu przygotowanie kodeksu dobrych praktyk dla IOD-ów.

Zainteresowanie tematyką konferencji było tak duże, że wybrane wykłady transmitowano online, aby każdy zainteresowany mógł w nich uczestniczyć - nawet zdalnie. Goście wydarzenia docenili, że Wydział Zarządzania PW wspólnie z SABI - Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych stworzyli potrzebną platformę dyskusji dla inżynierów i jurystów.

Źródło: Wydział Zarządzania PW
Zdjęcia: Wydział Zarządzania PW, Biuletyn PW (zdjęcie w zajawce)