Dziekani wydziałów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

9 września 2020 r. w Sali Senatu Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba wręczył nowo powołanym dziekanom akty nominacji. Siedmioro z nich będzie sprawowało tę funkcję po raz drugi z rzędu.

Poniżej przedstawiamy listę 20 wydziałów (w tym jednego kolegium) z nazwiskami dziekanów w kadencji 2020-2024:

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych - dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni;
 • Wydział Architektury - dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski;
 • Wydział Chemiczny - prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek;
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - prof. dr hab. inż. Michał Malinowski;
 • Wydział Elektryczny - prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak;
 • Wydział Fizyki - dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni;
 • Wydział Geodezji i Kartografii - dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni;
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni;
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - prof. dr hab. inż. Marek Henczka;
 • Wydział Inżynierii Lądowej - prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz;
 • Wydział Inżynierii Materiałowej - prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera;
 • Wydział Inżynierii Produkcji - dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni;
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - prof. dr hab. inż. Wojciech Domitrz;
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - prof. dr hab. inż. Janusz Frączek;
 • Wydział Mechatroniki - prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski;
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni;
 • Wydział Transportu - prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna;
 • Wydział Zarządzania - dr hab. inż. Jarosław Domański;
 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni;
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni.

Podczas uroczystości Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba, Waldemar Siwiński - Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz dr Bianka Siwińska - redaktor naczelna magazynu „Perspektywy” wręczyli dyplomy w ramach Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2020. Otrzymali je dziekani, którzy ze względu na ograniczenia związane z pandemią, nie mogli uczestniczyć w lipcowej gali finałowej rankingu.

- W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy okazało się, że Politechnika Warszawska jest najsilniejsza. Na 22 oceniane kierunki w 19 przypadkach najlepsze są kierunki na Politechnice Warszawskiej. Pierwszy raz zdarzyła się taka sytuacja - powiedział  Waldemar Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” - Jakość absolwentów, czyli tych, którzy przychodzą na Politechnikę, mierzona ich wynikami maturalnymi, jest praktycznie stuprocentowa na każdym kierunku studiów - dodał.

Powiązany materiał:
Trzecie miejsce wśród polskich uczelni dla PW

Zdjęcia: Biuletyn PW