Drugi rok doświadczeń z ABI w Politechnice Warszawskiej

W Małej Auli Politechniki Warszawskiej Wydział Zarządzania PW wraz ze Stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) 26 stycznia 2017 r. gościli uczestników konferencji, podczas której omówiono m.in. kwestie bezpieczeństwa danych osobowych.

Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI - drugi rok doświadczeń odbyła się w ramach ustanowionego przez Zarząd SABI w 2015 roku Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dnia ABI), którego obchody przypadają na dzień 26 stycznia. Tego samego dnia, dwa lata wcześniej Generalny Inspektorat Danych Osobowych (GIODO) uruchomił system informatyczny zapewniający publiczny dostęp do ogólnopolskiego jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Tym samym zakończono proces powołania ABI, na podstawie przepisów znowelizowanej w dniu 7 listopada 2014 r. ustawy o ochronie danych osobowych.

Otwarcie konferencji "Wykonywanie nowej funkcji ABI - drugi rok doświadczeń".
Przemawia: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW i Dziekan Wydziału Zarządzania PW.
Od lewej strony: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW; dr Maciej Kawecki, Doradca Ministra Cyfryzacji/
fot. Biuletyn PW

Spotkanie, które w Politechnice Warszawskiej otworzyli: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW; dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW i Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, nawiązywało m.in. do nowego zakresu zadań nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych oraz nowej funkcji inspektora ochrony danych, według obecnie obowiązującego ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Jego dostosowanie do polskiego porządku prawnego omówił dr Maciej Kawecki, Doradca Ministra Cyfryzacji.

Patronat honorowy:

  • dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Partner konferencji:

  • Google Poland

Rada programowa konferencji:

  • Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji,
  • Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji,
  • dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN,
  • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

Zdjęcia: Biuletyn PW