Diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW realizuje badanie pn. „Diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW 2018/2019”. Jego celem jest identyfikacja oczekiwań pracodawców w zakresie form współpracy uczelni z interesariuszami zewnętrznymi.

Jednym z elementów projektu badawczego jest badanie ilościowe wśród pracodawców. Ankieta internetowa składa się z 5 pytań zamkniętych, które odnoszą się do oczekiwań pracodawców. Badanie ilościowe jest kolejnym etapem gromadzenia danych - po panelach eksperckich - w formule zogniskowanych wywiadów grupowych z udziałem pracodawców .

Ankieta dostępna jest TUTAJ>>

Badanie realizowane jest w ramach Zadanie 43. „Analiza i wdrożenie zmian procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego” w ramach projektu „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW