Demo Day Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

10 grudnia 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbyło się Demo Day Inkubatora Innowacyjności PW. Na odwiedzających czekały technologiczne start-upy oraz pomysły biznesowe wspierane w ramach preinkubacyjnego programu „Od pomysłu do projektu biznesowego”. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób, w tym: Dyrektor Centrum - Anna Rogowska, lokatorzy Inkubatora Innowacyjności PW - 12 firm, preinkubowani - studenci Politechniki Warszawskiej, którzy brali udział w projekcie „Od pomysłu do projektu biznesowego” oraz zaproszeni goście reprezentujący Politechnikę Warszawską, m. st. Warszawę, firmy z  sektora publicznego i prywatnego.

W czasie Demo Day prelegenci - lokatorzy Inkubatora oraz programu preinkubacyjnego - zaprezentowali swoje firmy oraz pomysły biznesowe w formie dynamicznych 3-minutowych wystąpień, po których 2-minuty przeznaczono na zadawanie pytań z sali. Sesja networkingowa, która miała miejsce po prezentacjach była okazją do nawiązania cennych kontaktów.

Kolejne DemoDay już w przyszłym roku.

Informacje o Inkubatorze Innowacyjności Politechniki Warszawskiej dostępne są pod adresem: www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator/

Działanie Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej skierowane jest na wzmacnianie społeczności akademickiej i młodych przedsiębiorców w Warszawie, poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację oraz rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych.

Źródło i zdjęcia: CZIiTT PW