Delegacja Politechniki Warszawskiej z wizytą w Chinach

W dniach 4-9 września 2016 r. delegacja Politechniki Warszawskiej z prof. Krzysztofem Lewensteinem, Prorektorem ds. Studiów przebywała w Chinach. Podczas wizyty omówiono m.in. kwestie wymiany studentów czy zagadnienia do współpracy naukowo-badawczej.

W Pekinie delegacja spotkała się z władzami China Scholarship Council oraz Donfang International Centre for Education Exchange. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy Politechniki Warszawskiej z agendami rządu chińskiego odpowiedzialnymi za politykę stypendialną oraz pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z uniwersytetami chińskimi. CSC zakłada znaczne zwiększenie liczby stypendiów przyznawanych młodym chińczykom pragnącym studiować w Polsce, jak również stopniowe przekierowanie stypendiów ze szkolnictwa artystycznego i lingwistyki na polskie politechniki.

Na zdjęciu drugi od lewej: Łukasz Wojdyga, Dyrektor CWM PW.
Obok prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW/źródło: CWM PW

Kolejnym punktem programu pobytu delegacji Politechniki Warszawskiej w Chinach był udział w obchodach 75. rocznicy założenia North University of China w Taiyuan. Poza delegacją naszej Uczelni w obchodach uczestniczyli także przedstawiciele uniwersytetów partnerskich z Nowej Zelandii, USA i Rosji. Prof. Krzysztof Lewenstein podpisał w imieniu Politechniki Warszawskiej umowę o wymianie studenckiej, będącą uzupełnieniem Memorandum of Understanding podpisanego w 2013 r.

Rok później North University of China podpisał z PW umowę dotyczącą prowadzenia wspólnych studiów bazujących na modelu 2+2 na Wydziałach: Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (Aerospace Engineering) oraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (Environmental Engineering). Prof. Krzysztof Lewenstein spotkał się także z grupą studentów chińskich, którzy rozpoczną studia w Politechnice Warszawskiej w bieżącym roku akademickim 206/2017.

Przedstawiciele PW odwiedzili również Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, jedną z najlepszych uczelni technicznych w Chinach, specjalizującą się w inżynierii lotniczej i kosmicznej. Politechnika Warszawska współpracuje z NUAA od 2014 r., prowadząc z uczelnią wymianę studencką. Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz szczegółowo ustalono plan współpracy na najbliższy rok.

Priorytetem jest nawiązanie współpracy naukowo-badawczej między obiema uczelniami w priorytetowych obszarach, takich jak inżynieria lotnicza i materiałowa, energetyka oraz robotyka. Wstępnie ustalono, że wiosną przyszłego roku odbędzie się wspólna konferencja naukowa umożliwiająca zapoznanie się z potencjałem badawczym i naukowym naszych chińskich partnerów. Zaplanowano również organizację szkoły letniej oraz przygotowanie wspólnych studiów inżynierskich, opartych na modelu 2+2 oraz magisterskich według modelu 1+1. 

     

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej