DEMIST’19 - relacja z konferencji

30 maja w Warszawie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „DEMIST’19 - Digital Economy: Management, Innovation, Society & Technology”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Gospodarka cyfrowa jest obecnie jednym z głównych filarów światowego rozwoju gospodarczego. Technologie teleinformatyczne, w połączeniu z innowacyjnymi modelami biznesowymi, tworzą nowe rynki, za czym nadążać musi zarówno nauka, biznes jak i regulator. Wymaga to ścisłej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy tymi stronami i taka właśnie idea przyświecała pomysłodawcom i organizatorom konferencji, która zgromadziła ok. 130 uczestników, w tym przedstawicieli 18 ośrodków naukowych. Na czele komitetu organizacyjnego stanął dr inż. Artur Gąsiorkiewicz.

Konferencję otworzył dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW - Dziekan Wydziału Zarządzania PW. Tegoroczne obrady podzielone zostały na cztery bloki. Trzy z nich poświęcone były konkretnym obszarom gospodarki cyfrowej, prezentowanym z różnych punktów widzenia i kończyły się panelem dyskusyjnym, a także odpowiedziami na pytania od uczestników - słuchaczy konferencji. Czwarty blok miał charakter stricte naukowy, a występujący prelegenci dzielili się wynikami prowadzonych badań.

Pierwszy blok tematyczny nosił tytuł „Blockchain w praktyce. Regulacje, zastosowania, perspektywy”. Prowadzącej ten blok dr inż. Oldze Sobolewskiej udało się zaprosić do dyskusji pasjonatów i praktyków, którzy przybliżyli problematykę blockchain, zarysowali zaskakujące nieraz obszary jego zastosowania, ale także próbowali obalić pewne funkcjonujące powszechnie mity. O swoich doświadczeniach opowiadali: Wojciech Kaźmierczak (Blockchain4Everyone), Patryk Kempiński (Coxi.io) oraz Mariusz Grześkiewicz i Krzysztof Skrok (Blockchain Poland), do których w panelu dyskusyjnym dołączył Artur Sierpiński (IBM).

Drugi blok tematyczny, którego gospodarzem był dr inż. Artur Gąsiorkiewicz, koncentrował się na problematyce marketingu cyfrowego. Punktem wyjścia w dyskusji był zauważany w ostatnim czasie spadek zaufania do firm technologicznych (określany mianem „techlash”) oraz jego przewidywane skutki - zarówno w ujęciu technologicznym, społecznym i prawnym. Wśród prelegentów znaleźli się: Szymon Szymczyk (Planet Partners), Damian Sałkowski (Senuto) oraz Krzysztof Moruń (Werso Media). Prezentacje dotyczyły zmian wizerunkowych branży technologicznej oraz zmian mechanizmów pozyskiwania ruchu i konwersji w lejkach sprzedażowych (także manipulacji sprzedażowych i kierunków regulacji prawnych w tym zakresie). Blok tematyczny zakończył się poprowadzoną przez jego gospodarza dyskusją, w której do wymienionych prelegentów dołączyli: Iwona Polak (e-point SA) oraz Marcin Kordowski (ekspert marketingu cyfrowego). W uzupełnieniu do tego bloku, swoją prezentację przedstawił dr Paweł Korneta, analizując modele biznesowe tzw. jednorożców, czyli firm - startupów wycenianych na ponad miliard dolarów USA.

Trzeci obszar merytoryczny, który składał się na tegoroczny program konferencji, dotyczył zmian, które nowe technologie wnoszą na globalnym i lokalnym rynku usług finansowych. Blok poprowadził (a także wygłosił jedną z prelekcji) pasjonat tej tematyki - dr inż. Marcin Kotarba. Wystąpili także: Karol Mazurek (Accenture) i Tycjan Bielecki (Deutsche Bank Polska S.A.). Prelegenci zarówno zarysowali obecny ekosystem nowoczesnych usług finansowych, jak i próbowali przewidzieć kierunku rozwoju tego rynku. W panelu dyskusyjnym, który stanowił podsumowanie bloku, dołączyli do nich kolejni goście: Anna Balcerzak (Accenture), Anna Stepanów (ZEB Consulting), Konrad Dudek (Deutsche Bank Polska S.A.), Sebastian Kołaciński (Onwelo) oraz Jarosław Mazek (SkyCash). Taki skład panelistów gwarantował niezwykle ciekawą dyskusję, w której starły się poglądy analityków rynku, korporacji finansowych oraz przedstawicieli tzw. fintechów.

W ostatnim bloku, poprowadzonym przez dr hab. inż. Annę Kosieradzką, prof. PW - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania PW, zaprezentowane zostały wybrane prace naukowe z zakresu gospodarki cyfrowej, realizowane zarówno przez doświadczonych, jak i młodszych stażem pracowników nauki. Prowadząca sesję dokonała następnie zamknięcia konferencji, zapraszając jednocześnie na jej kolejną edycję w 2020 r.

Źródło: Wydział Zarządzania PW
Zdjęcia: www.facebook.com/management.pw