Człowiek i Robot: Szansa czy konflikt w środowisku medycznym?

Platforma Bioinżynierii i Biotechnologii „InterBioMed PW”, we współpracy z Constance Care Centrum Rehabilitacji, WUM, konsorcjum Instytut Badań Stosowanych PW, CZIiTT PW i PIAP-Scien Tech, zorganizowała interdyscyplinarną konferencję poświęconą rozwojowi medycyny rehabilitacyjnej.

Prezentacja najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie rehabilitacyjnej/fot. CZIiTT PW

Konferencję otworzył Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt. Spotkanie poprowadzili: prof. Zbigniew Brzózka z Wydziału Chemicznego oraz prof. Cezary Rzymkowski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Gościem specjalnym był prof. Łukasz Szumowski - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przykłady praktycznego zastosowania robotyki w rehabilitacji pokazali goście z zagranicy: Dr. Dennis Grasmücke, Universitätsklinik Bergmannsheil Bochum; Jorgen R. Jorgensen, Physiotherapist, Center for Rehabilitation of Brain Injury, University of Copenhagen; Yoshihiro Yasunaga, Cyberdyne Inc. Japan.

Studenci z kół naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej przedstawili własne obserwacje na temat współistnienia ludzi i maszyn w aspekcie najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. W trakcie konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia techniki: pierwszy na świecie system robotyczny do terapii rehabilitacyjnych sterowany bezpośrednio układem nerwowym człowieka - Hybrid Assistive Limb - HAL® System, Egzotech Luna EMG system opracowany przez twórców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mikrosystemy do analizy Lab-on-a-chip opracowane na Wydziale Chemicznym, urządzenie do kontrapulsacji nieinwazyjnej opracowane przez naukowców Wydziału Mechatroniki oraz system rehabilitacji pacjentów z urazami kręgosłupa opracowany przez naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a prezentowany przez BIO.MORPH sp. z o.o.

Przekazano również informacje na temat możliwości wsparcia ciekawych i obiecujących wyników powstających w Politechnice Warszawskiej. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off. Wsparcie udzielane jest w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

I Konferencja Platformy InterBioMed PW odbyła się 6 czerwca 2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Źródło: CZIiTT PW
Zdjęcie w zajawce: BPW