Biuletyn PW / Wydarzenia / Co zapamiętamy? Wydarzenia, osiągnięcia i rocznice roku 2016 w Politechnice Warszawskiej

Co zapamiętamy? Wydarzenia, osiągnięcia i rocznice roku 2016 w Politechnice Warszawskiej

Na przestrzeni roku 2016 mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu ważnych wydarzeniach, które pokazują dokonania całej społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej.

Rok 2016 rozpoczął jubileusz 200-lecia szkolnictwa technicznego w Polsce, podczas którego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatów trzech uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechniki Świętokrzyskiej. Niedługo po tym wydarzeniu w Politechnice Warszawskiej, jak i w pozostałych szkołach wyższych przeprowadzono wybory władz na kadencję 2016-2020. Rektorem naszej Uczelni został ponownie prof. Jan Szmidt, a w gronie Prorektorów powitaliśmy prof. Wojciecha Wawrzyńskiego, Prorektora ds. Ogólnych oraz prof. Janusza Walo, Prorektora ds. Studenckich PW. 4 czerwca br. podczas posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wybrano nowego przewodniczącego. Został nim prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Obok tradycyjnych obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w roku 2016 mieliśmy także okazję uczestniczyć w jubileuszach wydziałowych: 100-leciu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 95-leciu Wydziału Elektrycznego, 95-leciu Wydziału Geodezji i Kartografii oraz 65-leciu Wydziału Inżynierii Produkcji. Wielu naszych naukowców i studentów otrzymało prestiżowe nagrody i wyróżnienia o czym pisaliśmy w dziale Nauka oraz Studenci.

Rocznice i osiągnięcia odnotowaliśmy także wśród związanych z naszą Uczelnią zespołów artystycznych. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej świętował 65-lecie działalności, podczas gdy Klub „Stodoła” skończył 60 lat. Występujący na wielu scenach Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego w maju 2016 r. wyśpiewał po raz trzeci z rzędu Rubinową Lutnię, co stanowi precedens w dziejach tej nagrody, która tym samym przeszła na własność chórzystów. Koncert „Wszystko jest poezja” zorganizowany na 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej otrzymał nagrodę festiwalu Eventex, którą odebrali nasi „Inżyniersi” czyli Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej. W listopadzie po raz pierwszy w Dużej Auli PW mieliśmy okazję wysłuchać opery. „Tosca” Giacomo Pucciniego otworzyła kolejny sezon Wielkiej Muzyki w Małej Auli, który w przyszłym roku 2017 wystawi setny koncert cyklu.

A do jakich artykułów Czytelnicy Biuletynu PW sięgali najczęściej? Obok relacji z najważniejszych wydarzeń największą popularnością cieszyły się tytuły:

Nasi Czytelnicy równie chętnie zaglądali do przeprowadzanych wywiadów:

Jaki będzie kolejny rok? Wszystko jeszcze przed nami!

Piszcie do nas, nadsyłajcie propozycje wywiadów. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Biuro Rektora
z zespołem redakcyjnym 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI