Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa otwarte

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku 19 marca 2021 r. otwarto Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa. Inwestycja zwiększy potencjał badawczy i urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej w rejonie północnego Mazowsza.

Dla Wydziału Mechaniki, Budownictwa i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku to kolejny krok w kierunku stania się rozwiniętym ośrodkiem akademickim kształcącym specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. To szansa na uczestnictwo w programach badawczych UE, programach współpracy naukowej - zarówno międzynarodowych, jak i międzyuczelnianych. Dzięki zakończonemu projektowi firmy zyskają dostęp do nowoczesnej bazy badawczej przy realizacji innowacyjnych projektów technicznych, a także będą mogły pozyskać dobrze wyszkoloną kadrę pracowniczą.

- Nasi studenci otrzymają możliwość praktycznego działania na najwyższym poziomie. Zwiększony został nasz potencjał badawczy - podkreślała dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW, Prorektor ds. Filii w Płocku.

drukarka 3D, system laserowej anemometrii Dopplera, reometr, mikroinstalacja fotowoltaiczna

W ramach projektu zakupiono aparaturę badawczą, m.in.: mikroskop elektronowy z modułem do pomiaru topografii oraz modułem do identyfikowania składu chemicznego, zintegrowany system pomiarowy laserowej anemometrii Dopplera, hamownię silnikową, reometr z termostatem, mikroskop metalograficzny z kamerą cyfrową.

fryzarka, elektrodrążarka, mikroskop elektronowy skaningowy

Aparatura badawcza oraz wyposażenie będą wykorzystywane do:

  • badań materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trwałości eksploatacyjnej powłok ochronnych;
  • badań eksploatacyjnych systemów fotowoltaicznych oraz wpływu systemów fotowoltaicznej na instalacje energii elektrycznej;
  • badania i matematycznego modelowania procesu oprysku roślin ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zużywanych środków ochrony roślin;
  • badania z zakresu eksploatacji silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym oraz wpływu dodatków do paliw płynnych na pracę tych silników;
  • badania technologii kształtowania elementów maszyn i urządzeń.

cyfrowy miernik mikrotwardości, przecinarka metalograficzna, piec

W nowo utworzonym laboratorium będą prowadzone badania m.in. dla przemysłu samochodowego, rolnictwa oraz budownictwa.

- Badania, nauka to nieustający proces, który wymaga ciągłego działania w kierunku dalszej modernizacji, rozbudowy, a także tworzenia nowych bytów - mówił prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku w latach 1999-2005 i 2012-2020.

polerka ręczno-pneumatyczna, polerka elektrolityczna, prasa, silnikowe stanowisko hamownicze

Całkowita wartość projektu „Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku” wynosi prawie 5 mln zł, z czego 3,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Prezentację z uroczystego otwarcia laboratorium można zobaczyć TUTAJ>>

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku