Brazylijscy studenci w Polsce

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisała umowę na mocy której Polska przystąpiła do brazylijskiego programu stypendialnego „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic”. 

Delegacja Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z prof. Wiesławem Banysiem, Rektorem Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącym KRASP na czele podpisała w tej sprawie porozumienie z Krajową Radą Rozwoju Naukowego i Technologicznego (CNPq) Federacyjnej Republiki Brazylii.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się m.in.: do wymiany pracowników naukowych, doktorantów i studentów, wspólnego finansowania projektów badawczo-rozwojowych. Promocji badań naukowych, organizacji naukowych i technologicznych seminariów.

„Nauka bez granic” to duży program stypendialny finansowany przez rząd Brazylii. Jego celem jest wzmocnienie i rozszerzenie inicjatyw brazylijskich związanych z nauką i technologią, innowacją i konkurencyjnością. W jego uzyskaniu pomoże międzynarodowa mobilność studentów oraz pracowników naukowych.

Na całym świecie ma zostać utworzonych aż 110 tys. stypendiów naukowych do 2015 roku. Ubiegać się o nie będą mogli studenci brazylijscy odnoszący sukcesy naukowe w konkursach, bądź z własnym dorobkiem naukowym.

Polskie uczelnie są gotowe przyjąć aż 15 tys. studentów oraz 1 tys. doktorantów z Brazylii. Pierwszy etap programu powinien ruszyć na początku przyszłego roku.

Podczas wizyty delegacji KRASP w Brazylii podpisano również umowę o współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a jej brazylijskim odpowiednikiem - Radą Rektorów Uniwersytetów Brazylijskich (CRUB).