Biuletyn PW / Wydarzenia / 50 lat Zakładu Technologii Poligraficznych w Politechnice Warszawskiej

50 lat Zakładu Technologii Poligraficznych w Politechnice Warszawskiej

W dniach 4-7 października 2018 r. Zakład Technologii Poligraficznych, ZTP, (były Instytut Poligrafii) obchodził uroczystości jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Od momentu rozpoczęcia kształcenia inżynierów poligrafów, studia poligraficzne na Politechnice Warszawskiej ukończyło ponad dwa tysiące osób.

Absolwenci Zakład Technologii Poligraficznych pracują w zakładach poligraficznych, instytutach naukowo-badawczych, wydawnictwach, agencjach reklamowych oraz firmach handlowych. Sukcesy dydaktyczne ZTP byłyby niemożliwe bez stałej współpracy z polskim przemysłem poligraficznym oraz firmami dostarczającymi maszyny, technologie i materiały poligraficzne.

W uznaniu jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej dwa znane międzynarodowe stowarzyszenia, zrzeszające naukowe instytucje poligraficzne z całego świata - ­ International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries (iarigai) oraz dydaktyczne instytucje poligraficzne - International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Managment (IC) wybrały Polskę jako miejsce przeprowadzenia w 2018 roku swoich co rocznych konferencji, a jako organizatora konferencji - Zakład Technologii Poligraficznych PW.

Prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów i dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, Kierownik Zakładu Poligrafów w Politechnice Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Dla stowarzyszenia IARIGAI była to 45. doroczna konferencja, zaś dla stowarzyszenia IC - 50., jubileuszowa konferencja. W obydwu konferencjach wzięło udział ponad 80 zagranicznych naukowców z ponad 25 krajów z Europy, Ameryki i Azji, w tym, wielu rektorów, prorektorów i dyrektorów wyższych i średnich szkół poligraficznych z całego świata. Zakres tematyczny prezentowanych referatów dotyczył zagadnień związanych z zastosowaniem m. in. cyfrowych technologii w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym, właściwości nowoczesnych materiałów, innowacyjnych technik druku oraz poruszał ważne aspekty nauczania współczesnej poligrafii w szkolnictwie wyższym. Program konferencji przewidywał również zwiedzenie przez zagranicznych uczestników najciekawszych miejsc w Warszawie.

Fotogaleria obchodów jubileuszu 50-lecia Zakładu Technologii Poligraficznych

W dniu 6 października 2018 r. zagraniczni i polscy uczestnicy dwóch konferencji naukowych, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego, wykładowcy i studenci ZTP wzięli udział w Sesji Jubileuszowej poświęconej uroczystym obchodom z okazji 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej, a wieczorem -  w wieczornej Gali, która obyła się w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Podczas uroczystego balu świętowano również 20-lecie powstania Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej.

Należy podkreślić, że według oświadczeń władz obydwu stowarzyszeń, po raz pierwszy coroczne konferencje iarigai oraz IC odbyły wspólnie - w Warszawie. Było to wydarzenie, które zapisze się w historii obu stowarzyszeń oraz Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej.

Tekst: dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska i dr inż. Katarzyna Piłczyńska

 

Zdjęcie grupowe: ZTP

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW