45th European Rotorcraft Forum

W dniach 17-19 września 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się 45th European Rotorcraft Forum. To najważniejsza konferencja z dziedziny wiropłatów organizowana w Europie.

European Rotorcraft Forum jest organizowane w Europie corocznie, cyklicznie kolejno w jednym z sześciu krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii i Rosji. W tym roku Polska jako siódmy kraj dołączyła do grona organizatorów konferencji. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW oraz Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki - główni organizatorzy wydarzenia - zgromadzili ponad 200 naukowców oraz inżynierów zajmujących się tematyką wiropłatów z całego świata.

Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej. Sesje tematyczne poprzedzone były wykładami plenarnymi wygłoszonymi przez z Stefan’a Thomé z Airbus Helicopters, Lucę Medici oraz Michell’a Arrę z Leonardo Helicopters oraz Sebastien’a Dubois z Clean Sky 2 JU. Specjalną sesję dedykowaną programowi CleanSky programu ramowego UE Horyzont 2020 poprowadził Andrzej Podsadowski - Project Officer w programie CleanSky. Po plenarnych referatach goście zostali zaproszeni na teren przez budynkiem CZIiTT, aby wziąć udział w specjalnym wydarzeniem - lądowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - EC135.

Konferencja zgromadziła grono naukowców, inżynierów, badaczy oraz użytkowników z ponad 23 krajów świata, specjalizujących się w zagadnieniami związanymi z tematyka śmigłowców i wiropłatów. W trakcie 3-dniowej konferencji zostało wygłoszonych ponad 120 referatów w 39 sesjach tematycznych. Zagadnienia jakie były poruszane na konferencji to głownie: aerodynamika, mechanika lotu, dynamika, ale również szybko rozwijające się zagadnienia z zakresu systemów bezzałogowych czy symulacji i bezpieczeństwa. Podczas konferencji zostały również wygłoszone dwa najlepsze referaty wyróżnione na konferencjach - Asian/Australian Rotorcraft Forum oraz Annual Forum organizowane przez Vertical Flight Society w Stanach Zjednoczonych.

Tegoroczne 45th European Rotorcraft Forum zakończyły dwie wizyty techniczne: do WSK PZL-Świdnik SA oraz do Instytutu Lotnictwa w Warszawie. 

Informacje o wydarzeniu oraz szczegółowy program dostępne są na stronie internetowej erf2019.pw.edu.pl

Źródło: MEiL PW
Zdjęcia: BPI PW