30 lat transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce

W dniach 28-29 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z PW i Fundacją Rektorów Polskich.

Celem konferencji było dokonanie przeglądu i oceny dorobku procesu przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce w okresie transformacji 1989-2019 na gruncie nauk o polityce i administracji (nauk o polityce publicznej) oraz nauk o zarządzaniu i jakości (nauk o zarządzaniu) z perspektywy systemowej oraz instytucjonalnej.

Konferencję otworzył prof. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rektor Politechniki Warszawskiej. Podczas sesji wystąpił również Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego.

- Mówiąc o szkolnictwie wyższym i nauce, te 30 lat zbliżyły nas znacząco do Europy, bardzo szybko weszliśmy do struktur europejskich i zaczęliśmy stanowić ich ważny element. Niestety szkolnictwo wyższe i nauka polska zajmują zbyty odległe miejsce biorąc pod uwagę ich potencjał i możliwości. Przemiany związane z nową ustawą musimy wykorzystać tak, aby znalazły się na miejscach, na których powinny być - powiedział prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor PW.

- Największym wyzwaniem, przed którym wspólnie staniemy w najbliższych latach, jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej nauki, w tym zwłaszcza zdecydowanie szerszy udział polskich uczonych w projektach badawczych, które złożą się na „Horyzont Europa”, wielki programu Unii Europejskiej będący kontynuacją „Horyzontu 2020” - podkreślił Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się debata „Proces transformacji szkolnictwa wyższego z różnych perspektyw”, której uczestnicy rozmawiali m.in. o kluczowych regulacjach najważniejszych ustaw z 1990, 2005 i 2018 r. Wygłoszone zostały również trzy referaty na zaproszenie komitetu naukowego konferencji.

Sesje w drugim dniu wydarzenia dotyczyły: problematyki studiów - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań o charakterze jakościowym, działalności naukowej prowadzonej w uczelniach, reform w szkolnictwie wyższym, a także zagadnień zarządczych w uczelniach.

Konferencję zakończyła debata młodych naukowców, którzy podjęli się oceny perspektyw rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Najważniejszym celem organizatorów konferencji jest opracowanie i przedstawienie analizy działań rządów i uczelni na rzecz reform w szkolnictwie wyższym w okresie transformacji ustrojowej w naszym kraju, w celu wykorzystania jej wyników w pracach nad strategicznymi dokumentami, na szczeblu rządowym - nad wymaganym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dokumentem pn. polityka naukowa państwa, na szczeblu instytucjonalnym - strategia rozwoju uczelni.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Zdjęcia: Biuletyn PW