3. Forum Akademicko-Gospodarcze - relacja

O współpracy nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady rozmawiali uczestnicy 3. Forum Akademicko-Gospodarczego, które odbyło się online w dniach 24-25 lutego 2021 r.

Konferencję otworzyli: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (PFA-G) i Prezes Związku Banków Polskich, prof. Arkadiusz Mężyk - Przewodniczący KRASP i Wiceprezes PFA-G oraz prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej i Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP.

- Sytuacja pandemiczna całkowicie zmieniła optykę naszego postrzegania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Z jednej strony sfera gospodarcza została mocno dotknięta przez pandemię i ma swoje problemy z tego wynikające. Z drugiej strony ogromne oczekiwania kierowane w stronę świata nauki - oczekiwania dostarczania narzędzi umożliwiających zwalczanie samej pandemii, ale również jej skutków. To jest również możliwość nawiązywania współpracy pomiędzy nauką i biznesem w tym obszarze, współpracy tym bardziej ważnej, że przynoszącej rezultaty, które mogą pomóc nam wszystkim. Powinniśmy zastanowić się, w którą stronę ta współpraca w najbliższych latach będzie zmierzała - mówił prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP.

- Chciałbym zaapelować do przedstawicieli gospodarki o jedno, o dużo zaufania do potencjału polskich uczelni. Tkwi w nich ogromny potencjał. Potrafimy to udowodnić i jeśli państwo dacie nam taką szansę, to z pewnością o tym was przekonamy - podkreślał prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, współorganizatora wydarzenia.

Konferencję otworzyły również wystąpienia: Jarosława Gowina - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki, Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W pierwszym dniu wydarzenia panel dyskusyjny pt. „Przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i drodze do Gospodarki 4.0” poprowadził prof. Mariusz Malinowski, Prorektor PW ds. Nauki.

- Przed nami realizacja Krajowego Planu Odbudowy, polityki spójności na lata 2021-2027 oraz polityki zielonego ładu, które stwarzają wyjątkową szansę, przy efektywnym wykorzystaniu środków, na stworzenie kraju o wysokim poziomie innowacyjności. Jest to dla nas ogromna szansa na budowę społeczeństwa opartego na wiedzy - mówił prof. Mariusz Malinowski.

W drugim dniu konferencji uczestnicy rozmawiali o zmianach w relacjach uczelni z otoczeniem, a także możliwościach i barierach związanych z finansowaniem współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

Podsumowując wydarzenie, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, podkreślił wagę współpracy i zaufania. - Zaufanie jest bardzo ważne do tego, żeby podejmować nowe projekty, planować i realizować pewne rozwiązania strategiczne, żeby prywatni przedsiębiorcy i obywatele chcieli inwestować - mówił. - Będziemy budować szeroką koalicję na rzecz rozwiązywania różnych problemów, tworzenia dobrego ekosystemu dla współpracy polskich uczelni i polskich przedsiębiorstw, we współpracy z administracją, samorządami - zakończył.

Nagrania z obu dni konferencji dostępne są TUTAJ>>

Opracowanie: Biuletyn PW