Biuletyn PW / Wydarzenia / 25 lat odrodzenia samorządu terytorialnego

25 lat odrodzenia samorządu terytorialnego

Politechnika Warszawska, odpowiadając na apel Prezydenta Bronisława Komorowskiego, włącza się w obchody 25 Lat Samorządności. W tym roku mija bowiem ćwierć wieku od momentu, w którym samorząd terytorialny odrodził się na nowo.

W liście skierowanym z Kancelarii Prezydenta RP do prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej czytamy, że ma być to rok refleksji nad istotą samorządności, zrozumienia potrzeby coraz mocniejszego uruchomienia pokładów obywatelskiej aktywności w ramach samorządów i poprzez samorządy. 

Prezydent zwraca uwagę na środowiska akademickie, które miały istotny udział w tworzeniu koncepcji polskiej samorządności i są od wielu lat bacznym obserwatorem jej rozwoju. Bronisław Komorowski chciałby, aby rok 2015 obchodzony był pod silnym znakiem przemian, zrozumiałych dla wszystkich, którzy pragną dalszych głębokich zmian w Polsce.

W załączeniu zamieszczamy list Prezydenta Bronisława Komorowskiego wystosowany z okazji 25 Lat Samorządności.

W Politechnice Warszawskiej do idei samorządności nawiązuje przede wszystkim Wydział Administracji i Nauk Społecznych, który poprzez organizowane rokrocznie konferencje podejmuje tematykę z nią związaną. Dotychczas odbyły się m.in.: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Rola organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym, Samorządna Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku, Obywatelski Kongres Samorządowy, Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne.

Obok przedstawicieli władz Politechniki Warszawskiej w organizowanych konferencjach wielokrotnie uczestniczył prof. dr hab. Jerzy Regulski (1924-2015), absolwent Politechniki Warszawskiej, który podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 był jednym ze współprzewodniczących Zespołu ds. Samorządowych. Jeszcze w tym roku, dzięki staraniom Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ukaże się monografia pt. Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku. Książka poświęcona będzie pamięci prof. Jerzego Regulskiego - współtwórcy samorządu terytorialnego.Publikacja powstaje pod redakcją naukową prof. Anny Gołębiowskiej, Prodziekana ds. Nauki WAiNS PW i opatrzona będzie listami najważniejszych osób w państwie.

Jednocześnie na stronie Prezydenta RP zamieszczone zostało słowo wstępne prof. Regulskiego  zapowiadające obchody 25 Lat Samorządności - Rok 2014 był Rokiem Wolności. Rok 2015 obchodzimy jako Rok Samorządności. Jest to sekwencja oczywista. Najpierw trzeba odzyskać wolność, ale zaraz potem trzeba budować demokrację, bo bez demokracji wolność nie może egzystować. Pełny tekst dostępny jest na stronie Prezydent.pl

Podobny materiał:
Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla 25-lecia Wolności w Politechnice

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI