Biuletyn PW / Wydarzenia / 25 lat Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

25 lat Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

W dniu 8 grudnia 2017 roku na Wydziale Transportu odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Wydziału. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele świata biznesu oraz instytucji współpracujących z Wydziałem.

W obchodach Jubileuszu 25-lecia Wydziału Transportu uczestniczyli:

  • Władze Politechniki Warszawskiej oraz Dziekani Wydziałów PW,
  • Dziekani Wydziałów Transportu w Polsce oraz Dziekani Wydziałów zaprzyjaźnionych uczelni,
  • Prezesi urzędów państwowych,
  • Dyrektorzy i przedstawiciele Instytutów Naukowych,
  • Prezesi, Dyrektorzy oraz przedstawicie instytucji i firm z którymi Wydział ściśle współpracuje.

Prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia Wydziału Transportu PW/fot. BPW

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest kontynuatorem kształcenia, badań i rozwoju naukowego Wydziału Komunikacji PW (1948) i Instytutu Transportu PW (1971). W roku 1979 Instytutu Transportu uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport. W czerwcu 1992 roku Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport, a w grudniu 1992 został przekształcony w Wydział Transportu. W całym okresie działalności opracowano i modernizowano model kształcenia inżyniera transportu i magistra inżyniera transportu. Wychowano liczną kadrę naukową legitymującą się znacznymi osiągnięciami naukowymi. Wyrazem tego są uzyskane i uzyskiwane obecnie stopnie i tytuły naukowe oraz liczne prace naukowo-badawcze wykonywane dla potrzeb gospodarki.

Kadr z obchodów Jubileuszu 25-lecia Wydziału Transportu PW w dn. 8 grudnia 2017 r./fot. BPW

Międzynarodową rangę działalności Wydziału nadają m.in.: współpraca z licznymi ośrodkami naukowymi poza granicami kraju, udział i organizacja międzynarodowych konferencji dotyczących zagadnień transportowych, wykłady pracowników na uczelniach zagranicznych oraz wymiana studentów.

Źródło i zdjęcie w zajawce: Wydział Transportu PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI