Biuletyn PW / Wydarzenia / 20-lecie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku

20-lecie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku

14 maja 2015 r. w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyły się obchody 20-lecia powstania tej jednostki. W obchodach uczestniczyło wielu znamienitych gości: władze samorządowe, absolwenci, studenci i pracownicy PW Filii w Płocku.

Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku Medalem „Pro Masovia”. Zasłużeni pracownicy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej otrzymali okolicznościowe dyplomy.

W ramach obchodów 20-lecia KNEiS w Płocku odbyła się również III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego” zorganizowana pod hasłem „Regionalne Aspekty Rozwoju”. Celem konferencji było zaprezentowanie dorobku naukowego i wymiana poglądów na temat różnorodnych problemów rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionalnych i lokalnych. Zakres tematyczny spotkania obejmował następujące zagadnienia:

 • Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju regionalnego;
 • Szanse i zagrożenia dla rozwoju regionalnego;
 • Wiedza i innowacje jako czynnik rozwoju regionalnego;
 • Znaczenie przedsiębiorstw dla rozwoju regionów;
 • Wpływ funduszy unijnych na rozwój regionów;
 • Współpraca międzynarodowa, a rozwój regionalny;
 • Współpraca między regionami;
 • Przemiany strukturalne regionów;
 • Kapitał ludzki a rozwój regionów;
 • Sytuacja na rynku pracy w poszczególnych regionach.

Konferencja przeznaczona była zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów z kół naukowych oraz wszystkich, którzy prowadzą swoje badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. W kilku sesjach plenarnych wystąpiło około 50 uczestników z całej Polski, jak również goście z zagranicy - Czech i Portugalii.

W ramach konferencji został także rozstrzygnięty konkurs zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Płocka i regionu, ogłoszony podczas warsztatów „Ekonomia to się opłaca”. Ukoronowaniem pracy uczniów była prezentacja opracowanych planów biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć. Podczas konferencji zostały wybrane najlepsze projekty, a ich autorzy zostali nagrodzeni. Konkurs wygrali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Przygotowane przez uczniów projekty zostaną opublikowane w formie monografii na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej.

Na zdjęciu: prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku;
prof. Renata Walczak, Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Jubileusz 20-lecia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych wpisuje się w tym roku w obchody jubileuszowe 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Kolegium zostało bowiem powołane na mocy Uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 5 marca 1995 r. Było to możliwe dzięki bardzo silnej pozycji Politechniki Warszawskiej, ale także dzięki jej wiodącej roli w regionie płockim i utworzonej w 1967 roku Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Warto podkreślić, że KNEiS w Płocku było pierwszą jednostką powołaną na uczelni technicznej, której zadaniem było kształcenie na innym kierunku niż kierunki inżynierskie tj. na kierunku Ekonomia. Interesujące są również przesłanki, które zadecydowały o powstaniu tej znaczącej dla Płocka jednostki szkolnictwa wyższego. Można przyjąć, że były to przesłanki związane z:

 • tradycjami edukacyjnymi i naukowymi miasta Płocka,
 • rozwojem gospodarczym Płocka i regionu płockiego w latach 90-tych,
 • aspiracjami młodzieży płockiej do posiadania wykształcenia ekonomicznego,
 • dążeniem władz ówczesnego województwa warszawskiego i miasta Płocka oraz działaczy społecznych do podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa północno-zachodniego Mazowsza,
 • globalnymi i krajowymi tendencjami rozwoju edukacji,
 • wyżem demograficznym 19-latków,
 • innymi pozytywnymi czynnikami rozwojowymi dla uczelni w Płocku.

W chwili obecnej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Kolegium prowadzi studia licencjackie na kierunku Ekonomia. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się ok. 500 studentów, którzy mają do wyboru trzy specjalności: gospodarkę przemysłową, informatykę w ekonomii oraz finanse i rachunkowość. Kolegium w ciągu 20 lat wypromowało ponad 3500 absolwentów.

Jednocześnie Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych realizuje Podyplomowe Studia: Zarządzanie Finansami i Marketing, a także Zarządzanie Projektami, Programami i Portfelami Przedsięwzięć. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych współpracuje ze szkołami średnimi, prowadząc wykłady z ekonomii i warsztaty komputerowe, jak również wykonuje prace naukowo-badawcze zlecane przez przemysł w zakresie analiz ekonomicznych i controllingu i wyceny przedsiębiorstw. Współpracuje również z uczelniami europejskimi w zakresie m.in. wymiany studentów, organizacji konferencji międzynarodowych i badań naukowych.

Patronat nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Sponsorami konferencji byli: PKN ORLEN S.A., CNH Industrial POLSKA Spółka z o.o. w Płocku i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

Patronami Konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Płocku, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, OBR S.A. w Płocku, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku, SoftHard S.A.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI