Biuletyn PW / Wydarzenia / 20 lat Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

20 lat Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołana została 7 czerwca 1997 roku. 20 lat później w Politechnice Wrocławskiej, członkowie KRASP spotkają się, by omówić aktualne kwestie i przedstawić plany na przyszłość.

Obchody 20-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które rozpocznie uroczysta Sesja Jubileuszowa Zgromadzenia Plenarnego KRASP, zaplanowano na 8 i 9 czerwca 2017 roku w Politechnice Wrocławskiej. Gospodarzem spotkania będzie Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. Obrady otworzy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

 - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku. Przez te dwadzieścia lat wpisała się na trwałe w szeroko rozumiany system funkcjonowania szkół wyższych nie tylko zresztą akademickich. Dzisiaj trudno chyba jest sobie wyobrazić polską naukę i szkolnictwo wyższe bez tej instytucji. Dorobek nasz jest ogromny, łącznie ze środowiskowym projektem Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce z 2010 roku. Konferencja zdobyła także bardzo ważne miejsce w europejskich i światowych organizacjach podobnych konferencji z innych krajów, a nasi przedstawiciele zasiadają we władzach organizacji europejskich związanych ze szkolnictwem wyższym, w szczególności European University Association.

20-lecie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zbiega się z ważnym momentem, jakim będzie ogłoszenie Ustawy 2.0. Zaproszenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego KRASP do współpracy przy opiniowaniu jej założeń, podkreśla rangę Konferencji, która ma realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości również w wymiarze społeczno-politycznym. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stojąc na straży autonomii uczelni i środowiska akademickiego jest otwarta na postawy i działania jej członków, podejmując także temat etosu, który wyraża się m.in. w odpowiedzialnym procesie kształcenia postaw młodych ludzi - podkreśla prof. Jan Szmidt.

Na zakończenie Sesji Jubileuszowej przewidziano wykonanie pamiątkowego zdjęcia członków Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w tradycyjnych togach.

Przedmiotem obrad uczestników odbywającego się w kolejnym dniu posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP będą m.in.: prace nad Ustawą 2.0, ścieżka kariery akademickiej, Rok Polskiej Nauki za Granicą.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) powołali rektorzy 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza 107 uczelni akademickich, a 35 uczelni zawodowych posiada status członków stowarzyszonych KRASP. We wrześniu 2016 r. rozpoczęła się kolejna czteroletnia kadencja nowych władz Konferencji na lata 2016-2020. Przewodniczącym KRASP został prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. 

Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Środowisko KRASP stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, dba o przestrzeganie zasad etycznych oraz etosu nauczyciela akademickiego.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI