100-lecie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska świętuje setne urodziny. 7 października 2017 roku, w Małej Auli Politechniki Warszawskiej zorganizowano uroczysty Zjazd Absolwentów wraz z Jubileuszową Sesją.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Dziekana dr hab. inż. Krzysztofa Wojdygi, prof. PW, Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PW, Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej PW oraz Klubu Absolwentów Instytutu Inżynierii Środowiska PW. Obrady otworzył dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt na mównicy podczas obchodów 100-lecia Wydziału IBHiIŚ/fot. B. Stelmach

Wygłoszone zostały historyczne referaty:

  • 100 lat kształcenia kadry inżynierii wodnej, sanitarnej i ochrony środowiska na tle historii Wydziału - dr hab. inż. Krzysztofa Wojdygi, prof. PW,
  • 100 lat Inżynierii Wodnej - prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego,
  • 70 lat Inżynierii Sanitarnej - dr inż. Mariana Rubika,
  • 50 lat Ochrony Atmosfery - 100-lecie urodzin twórcy Polskiej Szkoły Ochrony Atmosfery - prof. dr hab. inż. Jana Judy
    - prof. dr hab. inż. Macieja Nowickiego.

W ramach obchodów 100-lecia Wydziału IBHiIŚ odbyły się Jubileuszowa Sesja i Zjazd Absolwentów/fot. B. Stelmach

Podczas uroczystości głos zabrali honorowi goście: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Jacky Lacombe, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolia Energia Warszawa S.A.; Renata Tomusiak, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.; Mieczysław Grodzki, Prezes Zarządu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; prof. nzw. dr hab. inż. Marek Gromiec z Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejm RP, Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”; prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej; prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

W Gmachu Wydziału odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą prof. dr hab. inż. Witoldowi Wasilewskiemu/fot. B. Stelmach

Następnie obchody rocznicowe przeniosły się do Gmachu Wydziału, gdzie w sali 611 dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej wielkiemu autorytetowi z dziedziny ciepłownictwa - prof. dr hab. inż. Witoldowi Wasilewskiemu - twórcy „polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa”.

Na zakończenie rocznicy odbyła się uroczysta kolacja na balu „100 par na 100-lecie”, zorganizowanym w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Biblioteka WIBHiIŚ PW
Zdjęcia: B. Stelmach