Biuletyn PW / Wydarzenia / 100-lecie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

100-lecie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska świętuje setne urodziny. 7 października 2017 roku, w Małej Auli Politechniki Warszawskiej zorganizowano uroczysty Zjazd Absolwentów wraz z Jubileuszową Sesją.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Dziekana dr hab. inż. Krzysztofa Wojdygi, prof. PW, Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PW, Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej PW oraz Klubu Absolwentów Instytutu Inżynierii Środowiska PW. Obrady otworzył dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt na mównicy podczas obchodów 100-lecia Wydziału IBHiIŚ/fot. B. Stelmach

Wygłoszone zostały historyczne referaty:

  • 100 lat kształcenia kadry inżynierii wodnej, sanitarnej i ochrony środowiska na tle historii Wydziału - dr hab. inż. Krzysztofa Wojdygi, prof. PW,
  • 100 lat Inżynierii Wodnej - prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego,
  • 70 lat Inżynierii Sanitarnej - dr inż. Mariana Rubika,
  • 50 lat Ochrony Atmosfery - 100-lecie urodzin twórcy Polskiej Szkoły Ochrony Atmosfery - prof. dr hab. inż. Jana Judy
    - prof. dr hab. inż. Macieja Nowickiego.

W ramach obchodów 100-lecia Wydziału IBHiIŚ odbyły się Jubileuszowa Sesja i Zjazd Absolwentów/fot. B. Stelmach

Podczas uroczystości głos zabrali honorowi goście: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Jacky Lacombe, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolia Energia Warszawa S.A.; Renata Tomusiak, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.; Mieczysław Grodzki, Prezes Zarządu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; prof. nzw. dr hab. inż. Marek Gromiec z Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejm RP, Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”; prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej; prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

W Gmachu Wydziału odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą prof. dr hab. inż. Witoldowi Wasilewskiemu/fot. B. Stelmach

Następnie obchody rocznicowe przeniosły się do Gmachu Wydziału, gdzie w sali 611 dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej wielkiemu autorytetowi z dziedziny ciepłownictwa - prof. dr hab. inż. Witoldowi Wasilewskiemu - twórcy „polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa”.

Na zakończenie rocznicy odbyła się uroczysta kolacja na balu „100 par na 100-lecie”, zorganizowanym w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Biblioteka WIBHiIŚ PW
Zdjęcia: B. Stelmach

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI