10-lecie Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Obchody 10-lecia działalności CSZ PW odbyły się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Gościem specjalnym był prof. Ian Stewart z Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii, który wygłosił odczyt pt. How to Tell the Ducks from the Rabbits Mathematics of Visual Illusions.

Idea Centrum powstała już w 2000 r., wraz z pierwszą ofertą wykładów na poziomie zaawansowanym, adresowaną do studentów studiów doktoranckich. Jednakże oficjalnie, jako Centrum Studiów Zaawansowanych PW zostało powołane 1 lutego 2008 r. na mocy zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej.

Podstawowym celem Jednostki jest multidyscyplinarność i wielowymiarowość podejmowanych działań, mając na uwadze podnoszenie poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia na studiach magisterskich i doktoranckich.

Jako jednostka pozawydziałowa, Centrum w strukturze Uczelni stanowi wyjątkową przestrzeń do organizacji szerokiej oferty kształcenia, opierającej się na interdyscyplinarnych wykładach, odczytach, sympozjach, warsztatach i wielu innych inicjatywach, które - z racji strukturalnych i tematycznych ograniczeń wydziałowych - nie mogłyby odbywać się efektywnie w innym miejscu na Uczelni.

Centrum tworzy przyjazną przestrzeń do integracji różnych wydziałów PW w ramach wspólnie realizowanych zadań. Zrzesza wybitnych profesorów, młodą kadrę akademicką oraz ambitnych, najzdolniejszych doktorantów Uczelni. Kadrę dydaktyczną Centrum tworzą naukowcy prezentujący niestandardowe, interdyscyplinarne podejście do przekazywanej wiedzy z myślą o aktywizowaniu potencjału drzemiącego w młodych umysłach. Dzięki temu realizowana jest twórcza wymiana intelektualna pomiędzy pokoleniami oraz różnymi środowiskami akademickimi, prowadząca do nowatorskich rozwiązań badawczych i poznawania złożoności zagadnień naukowych o międzyobszarowym charakterze.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt podczas obchodów 10-lecia CSZ PW/fot. Biuletyn PW

W programie uroczystości, które rozpoczęły się o godz. 15.15,  znalazły się następujące wydarzenia:

  • Powitanie gości - przemówienie Dyrektora CSZ;
  • Przemówienie Rektora PW, prof. Jana Szmidta;
  • Przemówienie byłego Rektora PW, prof. Włodzimierza Kurnika;
  • Dyrektor CSZ - prezentacja działalności CSZ na przestrzeni dekady;
  • Zapowiedź wręczenia Wyróżnienia CSZ „Kosmos Pitagorasa” profesorowi Ianowi Stewartowi;
  • Laudacja laureata wyróżnienia - prof. Krzysztof Ciesielski;
  • Wręczenie wyróżnienia;
  • Wykład prof. Iana Stewarta;
  • Słowo końcowe od Dyrektora CSZ;
  • Koncert Polskiego Kwartetu Fletowego - wykonanie utworów czterech znanych kompozytorów: J.S. Bacha, W.A. Mozarta, N. Paganiniego, E.Bozzy.

Podczas uroczystości wręczono Wyróżnienie CSZ „Kosmos Pitagorasa” profesorowi Ianowi Stewartowi. Mottem wyróżnienia jest sentencja Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque – „Chwała Ci za to, że nie pozwoliłeś nałożyć więzów na swój umysł i swego ducha”. Profesor Ian Stewart jest czwartym laureatem obok prof. Krzysztofa Maurina (2014 r.), prof. Marka Abramowicza (2015 r.) i prof. Henryka Skarżyńskiego (2016 r.).

Prof. Ian Stewart (drugi od prawej strony) odebrał wyróżnienie CSZ PW "Kosmos Pitagorasa"/fot. Biuletyn PW

Były Rektor PW, prof. Włodzimierz Kurnik, za kadencji którego powstało Centrum, podkreślił szczególną wagę oraz potrzebę istnienia i działania takiej jednostki w ramach uczelni technicznej, kładąc szczególny nacisk na osiągnięte rezultaty i zrealizowanie zamierzeń misyjnych CSZ.

W uroczystości wzięły udział władze Uczelni: Rektor PW prof. Jan Szmidt i Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz oraz prof. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu; prof. Mirosław Karpierz, Dziekan Wydziału Fizyki; prof. Zbigniew Brzózka, prof. Franciszek Krok, prof. Józef Lubacz, a także zaproszeni goście zewnętrzni, m.in.: p. Agnieszka Slósarska (ATDI), prof. Zbigniew Marciniak, prof. Michael Giersig, prof. Ewa Bartnik, prof. Jan Piela, prof. Marek Demiański, dr Leszek Mellibruda, prof. Kazimierz Stępień, prof. Marek Trippenbach, prof. Marek Kuś oraz studenci i uczniowie liceów z całej Polski.

Po uroczystościach głównych zaproszeni goście udali się do biura Centrum Studiów Zaawansowanych, aby w miłej atmosferze i przy poczęstunku celebrować zakończenie wydarzenia oraz porozmawiać o kwestiach dotyczących CSZ.   

Ponadto przygotowano plansze informacyjne podsumowujące najważniejsze dokonania Centrum, które następnie zostały wystawione dla szerokiej publiczności w Gmachu Głównym PW.

Z okazji obchodów wydano również publikację pt. "Ludzie, myśli, inspiracje i idee", która podsumowuje wieloletnią działalność Centrum, zainicjowaną, prowadzoną i koordynowaną przez Dyrektora placówki prof. Stanisława Janeczko. Książka stanowi kompendium wiedzy i informacji o dotychczasowych licznych wykładach, odczytach, konferencjach, warsztatach i spotkaniach oraz profesorach wizytujących Centrum. Zebrany materiał świadczy o ogromnej różnorodności działań, ludzi i idei zgromadzonych w ramach jednej instytucji jaką jest Centrum Studiów Zaawansowanych. Świadczy również o dużym zaangażowaniu pracowników Centrum, pod przewodnictwem prof. S. Janeczko, w organizacji i przeprowadzaniu prac, które doprowadziły do efektywnych rezultatów współpracy wybitnych osobistości ze świata nauki na rzecz Centrum i całej społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej. Dla naukowców publikacja stanowi cenne źródło referencyjne w kwestii zagadnień naukowych poszczególnych osób i grup badawczych, w której można odnaleźć interesujące ich aspekty.

Więcej informacji na stronie: https://www.csz.pw.edu.pl

Źródło: CSZ PW
Zdjęcie w zajawce: Biuletyn PW