Nieodpłatna zdalna pomoc psychologa

W Politechnice Warszawskiej została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego. Mogą z niej skorzystać wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy.

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

  • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne;
  • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka;
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych;
  • psychoedukacja;
  • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Do odwołania nie są możliwe osobiste wizyty w gabinecie.

Dyżury psychologa:

  • środa, godz. 9.00-15.00;
  • czwartek, godz. 15.00-19.00;
  • piątek, godz. 15.00-19.00.

Umawianie spotkania z psychologiem: nr tel. komórkowego 781 150 453 lub przez MS Teams: Trześniewska Beata (główny specjalista psycholog, Biuro Spraw Studenckich).

Źródło: BPiI PW