Dyplom dla Studentów-Wynalazców

Politechnika Warszawska otrzymała dyplom za udział naszych studentów w kolejnej edycji konkursu Student-Wynalazca, który kształtuje kulturę innowacyjności oraz idee ochrony własności intelektualnej.

Doroczny konkurs został zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską i adresowany był do studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego bądź przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Konkurs objęto honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodą był m.in. udział w 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz udział w Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2014.

Źródło: PŚ