Prof. Jacek Kijeński z „Kluczem Sukcesu”

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii otrzymał statuetkę „Klucz Sukcesu”. Nagrodę wręczono podczas XXVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2022, które  odbyło się w dniach 25-26 stycznia 2022 r. w Płocku.

„Klucz Sukcesu” to wyróżnienie przyznawane przez Wydawnictwo BMP we współpracy z Kapitułą osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiego przemysłu.

„Klucz Sukcesu” wręczyli laureatowi Adam Grzeszczuk, prezes BMP, Józef Węgrecki, członek zarządu PKN ORLEN S.A. i dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Przez całe swoje życie zawodowe związany działalnością badawczą i zawodową z Uczelnią. Pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Chemicznego w latach 1984-1990, prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku oraz dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w latach 2008-2012, wieloletni członek Senatu Politechniki Warszawskiej.

Laureat to wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Jest twórcą szkoły racjonalizacji wizji rozwojowych na podstawie termodynamiki, ekonomiki, bilansów i zdroworozsądkowego podejścia do wiedzy i potrzeb rynkowych.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński jest autorem i współautorem ponad 40 patentów, w części wdrożonych do praktyki przemysłowej, a także ponad 200 publikacji naukowych.

Był wielokrotnie nagradzany za wybitne zasługi dla światowej wynalazczości, a także osiągnięcia naukowe i pracę dydaktyczną na rzecz nauk chemicznych i technologii chemicznej.

Źródło: kierunekchemia.pl
Zdjęcia: BMP