Komisja Europejska ustala przyszłe cele badań i innowacji finansowanych przez UE

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027). Potrwają one do 8 września 2019 r.

Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia programu Horyzont Europa, kolejnego unijnego programu badań i innowacji (2021-2027), którego budżet ma wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu Komisja rozpoczęła publiczne  konsultacje, które pomogą określić jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez Unię Europejską oraz jakie są najbardziej oczekiwane efekty - naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne - na które powinny być ukierunkowane wyniki prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.

Uzyskane opinie pomogą  w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w badania i innowacje w nadchodzących latach i staną się fundamentem dla „Planu strategicznego” programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont Europa (2021–2024).

Konsultacje potrwają do 8 września 2019 r. Ankieta  dostępna jest TUTAJ>>

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Logo: Komisja Europejska