ePW - wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług

W ramach realizacji projektu ePW powstanie usługa ePW-Edukacja, dzięki której zostanie zapewniony szerszy dostęp do kształcenia na odległość w postaci platformy elearningowej. Przewidywana jest integracja z systemem USOS.

Dzięki wymianie informacji pomiędzy systemami powstanie spójne środowisko i platforma, zapewniająca komplet informacji o studencie i dla studenta. Integracja opierać się będzie między innymi na przenoszeniu składu grup zajęciowych oraz ocen uzyskanych przez studentów w ramach realizowania danego kursu. Studenci logując się do systemu USOSweb, przechodząc do odpowiedniej strony przedmiotu, na który są zapisani, uzyskają dostęp do utworzonych kursów, dzięki czemu, w ramach logowania SSO, uzyskają dostęp do wszystkich danych oraz materiałów niezbędnych do realizacji programu studiów.

W ramach realizacji projektu zarówno studenci, jak i pracownicy Politechniki Warszawskiej uzyskają dostęp do platformy e-learningowej. Będzie ona umożliwiała między innymi zdalne korzystanie z materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oraz monitorowanie efektywności nauki. Korzyściami w wymiarze jakościowym są między innymi usprawnienie procesów dydaktycznych poprzez wdrożenie usług, które będą zapewniały narzędzia ułatwiające realizację procesów dydaktycznych oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych studentów i pracowników Uczelni.

Wydział Zarządzania PW zadeklarował udział jako jednostka testująca uruchomienie nowopowstałej usługi. Jednym z pierwszych etapów wdrożenia nowych rozwiązań jest uruchomienie platformy e-learningowej Moodle dla Wydziału Zarządzania PW. W ramach tych działań wystandaryzowane zostaną procedury przypisywania uczestników do kursów, a także zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Ponadto sukcesywnie rozwijane będą funkcjonalności i procesy komunikacji wielokierunkowej, pozwalającej na uzyskanie nowej jakości w zdalnej współpracy oraz pobudzenia aktywności i zaangażowania zarówno studentów, jak i pracowników PW. Poprzez umieszczenie list dyskusyjnych oraz łączenie zasobów multimedialnych z treściami powiązanymi oraz komentarzami użytkowników zostanie znacząco ograniczona liczba „ślepych zaułków”, które pozostawiają użytkownika z wątpliwościami i pytaniami bez odpowiedzi lub wymuszają korzystanie z dodatkowych wyszukiwani zewnętrznych lub logowanie się do innych narzędzi TIK.

Źródło: WZ PW