Zmiany w procesie kształcenia - zaproszenie do udziału w badaniu

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni do udziału w badaniu „Nowa normalność na Politechnice Warszawskiej. Zmiany w procesie kształcenia na uczelni badawczej w wyniku pandemii”.

Celem badania jest identyfikacja i ocena zmian w procesie dydaktycznym, które zaszły w PW w związku z zaistnieniem zagrożenia epidemiologicznego.

Podczas dyskusji w grupach fokusowych (formuła online, MS Teams) omówione będą następujące zagadnienia:

  • Jaka jest opinia społeczności PW o zmianach w procesie dydaktycznym spowodowanych pandemią COVID-19?
  • Jak dostosowywać proces kształcenia (merytorycznie i organizacyjnie), aby utrzymywać jego wysoką jakość mimo nagłych sytuacji kryzysowych?
  • Jakie są potrzeby i oczekiwania społeczności PW w zakresie wsparcia w adaptacji do nowej sytuacji?

Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami, doświadczeniami i propozycjami usprawnień.

Dyskusje w grupach fokusowych rozpoczynają się 20 kwietnia 2022 r. Szczegółowe terminy dostępne są w formularzu zgłoszeniowym.

Badanie realizowane jest przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW w uzgodnieniu z prof. Janem Słykiem, Prorektorem ds. Studiów. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW