Zmiana do Regulaminu pracy w Politechnice Warszawskiej

17 lutego 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana do Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 9/2020 z dnia 17/02/2020 zmieniające zarządzenie nr 95/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Powiązany materiał:
Regulamin pracy w Politechnice Warszawskiej
Zmiana do Regulaminu pracy w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcie: Biuletyn PW