Zmiana do Regulaminu pracy w Politechnice Warszawskiej

9 lutego 2021 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana do Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników.

Zarządzenie Rektora nr 10/2021 z dnia 9/02/2021zmieniające zarządzenie nr 95/2019 Rektora PW z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Powiązany materiał:
Regulamin pracy w Politechnice Warszawskiej
Zmiana do Regulaminu pracy w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcie: Biuletyn PW