Zastąpienie starego systemu ewidencji studentów EWISTA nowym systemem USOS

W związku z realizacją kolejnych etapów wdrożenia Centralnego Modułu systemu ewidencji toku studiów USOS w Politechnice Warszawskiej, Centrum Informatyzacji PW informuje, że system EWISTA został wyłączony i jego funkcjonalność przejmuje system USOS.

Przez pewien czas system EWISTA będzie dostępny w trybie odczytu, co będzie umożliwiać weryfikację danych, natomiast dokonywanie zmian w ewidencji studentów jest możliwe jedynie z wykorzystaniem systemu USOS. Dni 28 i 29 lipca są przeznaczone na weryfikację poprawności migracji przez Dział Ewidencji Studentów, Dział ds. Studiów oraz pracowników wydziałów. W przypadku braku zgłoszeń o niepoprawności migracji danych, system USOS będzie dostępny dla wszystkich użytkowników od 30.07.2014 r. od godz. 8:00.

Równocześnie Centrum Informatyzacji informuje, że szkolenia korzystania z systemu USOS w zakresie dotychczasowej funkcjonalności systemu EWISTA realizowane będą w piątki w godzinach 10:00-14:00 w okresie od 25.07.2014 do 29.08.2014. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny przesłać zgłoszenie (z podaniem preferowanego terminu) na adres sekretariat.ci@pw.edu.pl.

Podobne materiały:

Rusza informatyczne wsparcie Systemu Ocen Pracowników (SAP-SOP)
Ostatnia faza wdrażania SAP-FI
Podział funkcjonalności między CM USOS i SAP

Źródło: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej