Zarządzenie Rektora PW w sprawie zmiany systemów i rozkładów czasu pracy w jednostkach uczelni

16 grudnia 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał Zarządzenie w sprawie zmiany systemów i rozkładów czasu pracy w jednostkach uczelni.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia oraz jego załącznikami, stanowiącymi również załączniki do Regulaminu pracy w Politechnice Warszawskiej.

Załączniki wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników, tj. od 16 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 166/2020 z dnia 16/12/2020 w sprawie zmiany systemów i rozkładów czasu pracy w jednostkach uczelni

Aktualizacja, 21 grudnia 2020 r.

21 grudnia 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej wydał kolejne Zarządzenie w sprawie zmiany systemów i rozkładów czasu pracy w jednostkach uczelni.

Załącznik, stanowiący również załącznik do Regulaminu pracy w Politechnice Warszawskiej, wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, tj. od 21 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 168/2020 z dnia 21/12/2020 w sprawie zmiany systemów i rozkładów czasu pracy w jednostkach uczelni

Zdjęcie: Biuletyn PW