Zapisy dzieci do Przedszkola PW

Fot. BPI

Fot. BPI

Przedszkole Politechniki Warszawskiej „Bobotechnika” ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 roku do 5 lat. Zgłoszenia przyjmowane są od 13.02.2019 r. do 6.03.2019 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie i złożenie w przedszkolu karty zgłoszenia dziecka, która znajduje się w zakładce „Do pobrania” – Załącznik nr 1 do umowy na stronie przedszkola oraz wpłata wpisowego w wysokości 300 zł (nr konta podany na stronie przedszkola).

Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola będzie podana w dniu 7.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń w korytarzu przedszkolnym. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 667 292 021 u kierownika przedszkola.