Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne w ramach zadania 45. w ramach projektu pt. „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Kwalifikacja kandydatów na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 8 lipca 2019 r. złożyć w Dziale Wsparcia Edukacji (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, pok. 5.21 w godzinach 09:00-16:00):

Formularz rekrutacyjny wypełniony w języku polskim należy złożyć w wersji papierowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie maksymalnie do 19 lipca 2019 r. Zgłoszenia złożone po terminie lub w formie innej niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie będą odrzucane bez możliwości uzupełnień lub sprostowań.

Regulamin konkursu wraz z dokumentacją znajduje się na stronie zadania 45.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Agnieszka Kornatko

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW, p. 5.21

e-mail: agnieszka.kornatko@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1423