Wydruk elektronicznych legitymacji

Z dniem  17 stycznia 2014 r. personalizacją i wydrukiem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) i doktoranckiej (ELD) zajmuje się Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację wydruku są mgr inż. Jakub Dębicki, kierownik projektu oraz mgr Tomasz Brodzik.

Centrum Informatyzacji we współpracy z Działem Ewidencji Studentów opracowało procedurę przekazywania danych niezbędnych do wydruku ELS. Na jej podstawie Wydziały będą przesyłać drogą e-mailową do Centrum Informatyzacji listy z numerami albumów, dla których zostanie wydrukowana legitymacja.

W przypadku potrzeby zmiany lub uzupełnienia zdjęcia figurującego w systemie, zapotrzebowanie na wydruk nowej legitymacji (wraz z dołączonym zdjęciem) należy zgłosić do Działu Ewidencji Studentów, który po uzupełnieniu zdjęcia w systemie informatycznym przekaże wniosek do Centrum Informatyzacji.

Po odbiór legitymacji przedstawiciele Wydziałów powinni się zgłaszać bezpośrednio do Pana Tomasza Brodzika (budynek Chemii pok. 50C). Czas oczekiwania na legitymację wynosi około 7 dni roboczych od przesłania zapotrzebowania przez Wydział.