Wsparcie psychologiczne

W ramach umowy podpisanej z siecią CenterMed Politechnika Warszawska uruchamia możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.  

W celu ułatwienia dostępu do pomocy psychologicznej Politechnika Warszawska zawarła umowę z siecią CenterMed. Bezpłatne konsultacje lub pomoc psychologiczna możliwe są w formie wizyty osobistej, rozmowy telefonicznej oraz wideorozmowy online. 

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z porad są: aktualna legitymacja studencka albo legitymacja doktoranta, w przypadku pracownika legitymacja pracownika lub aktualny dokument zgodny z drukiem RMUA.

Aktualizacja 17.09.2021 r.

Uwaga! Nie ma już możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w sieci CenterMed. Osoby zainteresowane taką pomocą prosimy o kontakt z Beatą Trześniewską, głównym specjalistą psychologiem z Biura Spraw Studenckich, nr tel. komórkowego 781 150 453 lub przez MS Teams. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>