Wczasy w Sarbinowie

Od 15 marca br. Dział Socjalny PW przyjmuje zapisy na sezon 2021 do Ośrodka Wypoczynkowego PW w Sarbinowie. 

Zapisy będą przyjmowane w formie zgłoszeń mailowych na adres danuta.dumala@pw.edu.pl lub telefonicznie + 48 22 234 6245.

Pierwszeństwo przy zapisach mają pracownicy i emeryci/renciści Politechniki Warszawskiej.

Terminy pobytów na weekend majowy i weekend Boże Ciało:

  • od 28 kwietnia do 4 maja 2021 r.;
  • od 30 maja do 6 czerwca 2021 r.

Terminy wczasów:

  • I TURNUS - od 26 czerwca do 10 lipca 2021 r.; 
  • II TURNUS - od 13 lipca do 27 lipca 2021 r.; 
  • III TURNUS - od 30 lipca do 13 sierpnia 2021 r.; 
  • IV TURNUS - od 16 sierpnia do 30 sierpnia 2021 r.

Wszystkie pokoje i wspólne pomieszczenia: korytarze, jadalnia, kawiarnia, dyskoteka, sale sportowo-rekreacyjne i SPA są odkażane i ozonowane, zgodnie z zaleceniami GIS.

Jednocześnie Dział Socjalny przypomina o dofinansowaniu wycieczek i wczasów w ośrodkach wypoczynkowych PW wg zasad zawartych w Regulaminie ZFŚS w PW (zarządzenie nr 20 z 2017 r. Rektora PW). Dofinansowanie wycieczek, czyli pobytów do 5 dób hotelowych, w wysokości 50 lub 60% w zależności od wysokości przychodu (szczegóły w paragrafie 23 regulaminu ZFŚS), zwiększone dofinansowanie wczasów: dla pobytów od 6 do 13 dób +15%, dla pobytów powyżej 13 dób hotelowych +20% (szczegóły w Załączniku nr 3 do regulaminu ZFSS w PW).

Źródło: Dział Socjalny PW