Ważne informacje w sprawie terminów szczepień przeciwko COVID-19, aktualizacja: 8 marca

W związku z odgórnie narzuconą formułą współpracy z punktami szczepień, obowiązek koordynowania kolejności przystąpienia do szczepienia pracowników spoczywać będzie na Uczelni.

aktualizacja: 8 marca 2021

Uwaga!   

W związku z napływającymi z punktów szczepień informacjami o możliwości zakończenia rządowego programu szczepień pracowników naukowych do 14 marca 2021 r., zwracamy się do WSZYSTKICH zakwalifikowanych do szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy:

 • w wyznaczonym (do 14 marca) terminie, z różnych przyczyn, nie stawili się na zaszczepienie pierwszą dawką wakcyny

lub

 • mają wyznaczony termin szczepienia po 14 marca 2021 r.

o PILNE (do 10 marca) przesłanie informacji zwrotnej na adres mailowy szczepienia.covid@pw.edu.pl.

Prosimy o podanie następujących informacji:

imię nazwisko nr telefonu przyczyna niestawienia się na szczepienie
(prosimy wskazać jedną z poniższych opcji)
     
 • wyznaczony termin po 14 marca
 • niestawienie się w wyznaczonym terminie

Uczelnia podejmie kroki, zmierzające do wyznaczenia alternatywnego terminu szczepienia w punkcie zlokalizowanym na Stadionie Narodowym. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizacja: 2 marca 2021 

2 marca 2021 r. została uruchomiona druga tura rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Obejmuje wszystkie osoby uprawnione, urodzone po 31 grudnia 1951 r.

Dla nauczycieli akademickich aktualnie zatrudnionych w PW lub osób biorących udział w procesie kształcenia udostępnione zostały elektroniczne formularze zgłoszeniowe:

 • w portalu pracowniczym SAP (dla pracowników),
 • w systemie USOS - serwis ankieter (dla współpracowników Politechniki Warszawskiej oraz doktorantów)

Instrukcje ułatwiające wypełnienie formularzy:

Prosimy o wypełnienie formularzy do 3 marca do godz. 14.00.

Wypełnienie formularza jest niezbędnym etapem procesu rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 i jednoczesną deklaracją chęci przystąpienia do szczepienia.

Miejsce szczepień wybierze Koordynator Uczelniany ds. Szczepień przeciwko COVID-19 w późniejszym etapie rejestracji.

Uwaga! Przypominamy:

 • Osoby uprawnione, które wcześniej nie skorzystały z możliwości zarejestrowania się bądź nowo nabyły prawa do zaszczepienia z początkiem bieżącego semestru, mają możliwość zgłoszenia się do programu szczepień poprzez wypełnienie w/w formularzy w portalu pracowniczym SAP lub systemie USOS.
 • Nie ma oficjalnych informacji dotyczących możliwości zgłoszenia do programu szczepień pozostałej grupy pracowników Uczelni.
 • Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do szczepienia powstanie po pozytywnej weryfikacji uprawnień w systemie POL-on, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualizację danych zawartych w tym systemie.

W procesie szczepienia planuje się wykorzystywanie szczepionki firmy AstraZeneca.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki, w przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia można skontaktować się z infolinią pod numerem telefonu 989

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizacja: 1 marca 2021 

W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczącego kolejnego etapu szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach, 2 marca 2021 r. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19. Obejmie ona tym razem wszystkie osoby uprawnione, urodzone po 31 grudnia 1951 r. i potrwa do 3 marca.

Dla nauczycieli akademickich aktualnie zatrudnionych w PW lub osób biorących udział w procesie kształcenia udostępnione zostaną elektroniczne formularze zgłoszeniowe:

 • w portalu pracowniczym SAP (dla pracowników),
 • w systemie USOS (dla współpracowników Politechniki Warszawskiej oraz doktorantów). 

Formularze zostaną udostępnione niezwłocznie po przekazaniu Politechnice Warszawskiej aktualnej bazy osób uprawnionych do szczepienia, wygenerowanej z systemu POL-on. 

Wypełnienie formularza jest niezbędnym etapem procesu rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 i jednoczesną deklaracją chęci przystąpienia do szczepienia.

Miejsce szczepień wybierze Koordynator Uczelniany ds. Szczepień przeciwko COVID-19 w późniejszym etapie rejestracji.

Do chwili obecnej Uczelnia nie otrzymała informacji o technicznych aspektach przeprowadzenia procesu rejestracji (m.in. nie zdefiniowano w systemie POL-on zaktualizowanej listy osób zakwalifikowanych do szczepienia). Nie ma też oficjalnych informacji dotyczących możliwości zgłoszenia do programu szczepień pozostałej grupy pracowników Uczelni.

Osoby uprawnione, które wcześniej nie skorzystały z możliwości zarejestrowania się bądź nowo nabyły prawa do zaszczepienia z początkiem bieżącego semestru, mają możliwość zgłoszenia się do programu szczepień poprzez wypełnienie w/w formularzy w systemach SAP lub USOS.

UWAGA! Przypominamy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do szczepienia powstanie po pozytywnej weryfikacji uprawnień w systemie POL-on, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualizację danych zawartych w tym systemie.

W procesie szczepienia planuje się wykorzystywanie szczepionki firmy AstraZeneca.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki, w przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia można skontaktować się z infolinią pod numerem telefonu 989.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizacja: 26 lutego 2021

Uwaga!
Nowe informacje o szczepieniach dla nauczycieli akademickich w wieku 66-69 lat

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki nauczyciele akademiccy w wieku od 66 do 69 lat będą mieli możliwość zarejestrowania się na szczepienia przeciw COVID-19. Zapisy rozpoczną się we wtorek 2 marca od godz. 8:00 i potrwają do 3 marca, do końca dnia. Zgłoszenia będą rejestrowane w systemie POL-on.

Obecnie nie mamy szczegółowych informacji na temat rejestracji. Rektorzy mają je otrzymać na początku marca.

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje również, że zgłaszać się do szczepienia będą mogli także ci nauczyciele akademiccy, którzy wcześniej nie skorzystali z rejestracji, a byli do tego uprawnieni.

Nauczyciele do 69. roku życia (urodzeni po 31 grudnia 1951 roku) będą mieli podawaną szczepionkę firmy AstraZeneca.

O dalszych wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz sposobie rejestracji na szczepienia na Politechnice Warszawskiej będziemy na bieżąco informować. Prosimy śledzić pojawiające się komunikaty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizacja: 26 lutego 2021

Uwaga!

Informacja o szczepieniach dla nauczycieli akademickich w wieku 65-69 lat

W związku z informacjami prasowymi o rekomendacjach Rady Medycznej przy Premierze oraz Zespołu ds. Szczepień, działającego przy Ministrze Zdrowia o dopuszczeniu szczepionki firmy AstraZeneca m.in. dla nauczycieli akademickich między 65. a 69. rokiem życia, po rozmowach telefonicznych z Wojewódzkim Koordynatorem Szczepień oraz Departamentem Szkolnictwa Wyższego, informujemy, że oczekujemy na oficjalny komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w w/w sprawie.

Obecnie nie istnieje techniczna możliwość rozszerzenia pierwotnie przesłanej do Narodowego Funduszu Zdrowia listy osób zakwalifikowanych do szczepień przeciwko COVID-19.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizacja: 23 lutego 2021

  Uwaga!  

W formularzu dostępnym pod linkiem można sprawdzić, czy zostali Państwo zarejestrowani na szczepienie w NFZ. W aplikacji wystarczy wpisać swój PESEL i potwierdzić zapytanie, wpisując w okienko określoną kombinację znaków. W odpowiedzi otrzymają Państwo komunikat: Zarejestrowano w NFZ albo Brak rejestracji w NFZ. 

Informujemy, że o wyznaczanych przez punkty szczepień indywidualnych terminach powiadamiamy drogą mailową. Termin szczepienia jest ściśle uzależniony od wybranej przez Państwa placówki medycznej i jest związany z dostępnością w niej szczepionek i liczby zarejestrowanych osób.

Każdy z punktów szczepień przekazuje do Koordynatora informację o dostępnych pakietach szczepionek i zaplanowanych terminach w sposób indywidualny. W niektórych przypadkach placówki medyczne kontaktują się bezpośrednio z osobą zainteresowaną telefonicznie lub mailowo.

Ponawiamy prośbę o częste sprawdzanie poczty elektronicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizacja: 19 lutego 2021

W związku z odgórnie narzuconą formułą współpracy z punktami szczepień, obowiązek koordynowania kolejności przystąpienia do szczepienia pracowników spoczywać będzie na Uczelni.

Punkty szczepień informują Koordynatora Uczelnianego o terminie przyjęć pracowników Politechniki Warszawskiej (niekiedy z jednodniowym wyprzedzeniem, włączając terminy weekendowe), nie dając możliwości jego negocjacji czy przesunięcia. Fakt ten tłumaczą dostępnością szczepionki i technicznymi możliwościami jej przechowywania.

 Uwaga, w związku z tym bardzo prosimy o:

 • uważne śledzenie komunikatów pojawiających się na bieżąco na stronie głównej Politechniki Warszawskiej,
 • częste sprawdzanie poczty elektronicznej (pracowniczego adresu mailowego lub adresu podanego na etapie rejestracji) - będą tam przesyłane informacje o wyznaczonym terminie i godzinie szczepienia,
 • dostępność pod numerem telefonu wskazanym na etapie rejestracji.

Aktualnie nie mamy informacji, jakie będą konsekwencje niestawienia się na szczepienie w wyznaczonym terminie.