Ważna informacja dla posiadaczy karty MULTISPORT

Użytkownicy kart MULTISPORT proszeni są o ponowną rejestrację oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 30 września 2015 r. Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ cennik kart MULTISPORT.

Bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, system nie będzie obsługiwał kart MULTISPORT i realizował świadczeń na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że każdy Pracownik*, który nie wyrazi zgody, będzie miał zablokowaną kartę z dniem 1 października br. Link do formularza: www.kartasportowa.pl

*również Dzieci i Osoby Towarzyszące.

Szczegółowe informacje (w tym m.in. cennik) dla posiadaczy kart MULTISPORT oraz osób, które dopiero zdecydują się na udział w programie zamieszczamy poniżej.

 

 

 

 

Zdjęcie i grafika: Benefit Systems S.A