Warsztaty w ramach szkolenia „Realizowanie projektów badawczych we współpracy z innymi jednostkami (nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy wspólnej realizacji projektu)”

Centrum Obsługi Projektów zaprasza pracowników PW na warsztaty w ramach szkolenia „Realizowanie projektów badawczych we współpracy z innymi jednostkami (nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy wspólnej realizacji projektu)”.

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.

Termin: 5 grudnia 2019 r., godz. 10:00–14:00.

Agenda: 

  1. Współpraca z innymi jednostkami w ramach realizacji projektów krajowych - rodzaje współpracy
  2. Umowa konsorcjum w projektach krajowych - ogólne zasady zawierania umowy, niezbędne elementy umowy
  3. Nawiązywanie współpracy i realizacja projektów we współpracy z innymi jednostkami w grantach Narodowego Centrum Nauki
  4. Nawiązywanie współpracy i realizacja projektów we współpracy z innymi jednostkami w programach i przedsięwzięciach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  5. Nawiązywanie współpracy i realizacja projektów we współpracy z innymi jednostkami w grantach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  6. Realizacja projektu przez kilka jednostek w PW - porozumienie międzywydziałowe
  7. Najczęstsze problemy przy wspólnej realizacji projektów krajowych

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie COP PW.

Szkolenie organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.