Warsztaty COP z zakresu zarządzania międzynarodowym projektem naukowo-badawczym

Centrum Obsługi Projektów zaprasza pracowników PW na warsztaty w ramach szkolenia „Zarządzanie międzynarodowym projektem naukowo-badawczym na przykładzie Horyzontu 2020 (aspekty finansowo-prawne, audyty, możliwości wsparcia w PW)”.

Warsztaty, które odbędą się 21 listopada (9:00-13:00), poprowadzą pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.

Agenda: 

 1. Regulacje  i dokumenty
 2. Pierwsze działania w projekcie: podpisanie umowy grantowej, nadanie ról w portalu „Funding and Tenders Opportunities”, rozpoczęcie projektu
 3. Realizacja projektu: zmiany w umowie grantowe, płatności, budżet
 4. Koszty osobowe: kalkulacja stawek, umowy cywilnoprawne, dokumenty (umowy, karty czasu pracy, deklaracje), koszty osobowe w projektach MSCA
 5. Inne koszty
 6. Funding And Tender Opportunities Portal -Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)
 7. Raportowanie
 8. Audyt
 9. Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 10. Przydatne strony
 11. Dyskusja i konsultacje indywidualne

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie COP.

Szkolenie organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.