Warsztaty COP dotyczące programu "Marie Skłodowska-Curie Actions"

Centrum Obsługi Projektów zaprasza pracowników PW na warsztaty w ramach szkolenia „Oferta międzynarodowych programów badawczych Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie”.

Warsztaty poprowadzą 14 listopada (9:00-13:00) pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.

Agenda: 

  1. Wprowadzenie do programu „Marie Skłodowska-Curie Actions” - informacje ogólne, zasada mobilności, uczestnicy i beneficjenci, budżet
  2. Rodzaje działań i typy akcji
  3. Składanie wniosku
  4. Innovative Training Networks (MSCA ITN) - informacje konkursowe i typy projektów, budżet,  elementy wniosku, kryteria oceny
  5. Research & Innovative Staff Exchange (MSCA RISE) - informacje konkursowe, rodzaje projektów, oddelegowanie, finansowanie, elementy wniosku i kryteria oceny
  6. Individual Fellowships (MSCA IF) - informacje konkursowe, rodzaje stypendiów, kryteria    formalne, finansowanie, elementy wniosku i kryteria oceny
  7. Pozostałe działania MSCA - Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND), European Researchers’ Night (MSCA NIGHT)
  8. Działania MSCA realizowane na PW
  9. Wsparcie dla wnioskodawców
  10. Dyskusja i konsultacje indywidualne

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie COP PW.

Szkolenie organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.