Usługi medyczne dla pracowników PW

Politechnika Warszawska uruchamia drugą transzę badań i szczepień przeciwko grypie. Aktualny zakres profilaktyki zdrowotnej obejmuje również profilaktykę stomatologiczną.

Do badań uprawnieni są wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej w okresie zawartego stosunku pracy. Szczegóły akcji zostały zawarte w piśmie okólnym Kanclerza nr 11/2014 w sprawie dodatkowych usług medycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w 2014 r.