Uruchomienie Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Centrum Informatyzacji PW informuje, że Otwarty System Antyplagiatowy (OSA) został uruchomiony i zintegrowany z modułem systemu USOS zwanym Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Dzięki temu istnieje możliwość weryfikacji prac dyplomowych w systemie OSA przed dopuszczeniem ich do obrony, w tym pobrania raportu ze sprawdzenia, bezpośrednio w APD. Ponieważ obsługa sprawdzenia pracy dyplomowej jest jednym z kroków w procesie obsługi pracy w APD, pracownicy korzystający z APD automatycznie zyskują prawo korzystania z OSA.

W APD pojawiła się także nowa opcja: Sprawdzenie antyplagiatowe. W kroku 3 (Akceptacja danych) kierujący pracą dyplomową ma możliwość zgłoszenia jej do weryfikacji w systemie OSA. W celu przekazania pracy dyplomowej do sprawdzenia, należy użyć przycisk Wyślij zgłoszenie sprawdzenia.

Praca dyplomowa jest sprawdzana z bazą tekstów referencyjnych, którą na chwilę obecną tworzą obronione do tej pory prace zarchiwizowane w APD, oraz z bazą tekstów NEKST. Po odświeżeniu strony w sekcji Sprawdzenie antyplagiatowe pojawi się link Raport otrzymany [pobierz]. Raport zawiera informacje na temat ewentualnych podobieństw wykrytych podczas sprawdzenia pracy dyplomowej. Zachęcamy do tego, aby kierujący pracą korzystali z funkcjonalności sprawdzenia pracy w OSA, następnie pobierali raport z badania pracy, a po jego wydrukowaniu i podpisaniu dołączali do pozostałej dokumentacji związanej z obroną pracy.

Funkcjonalność OSA w APD jest udostępniona dla wszystkich jednostek Politechniki Warszawskiej.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące OSA, podobnie jak i innych rozwiązań utrzymywanych przez Centrum Informatyzacji PW, prosimy kierować do Service Desk na adres: 5999@pw.edu.pl lub telefonicznie pod numer: 5999.

Użytkownicy (promotorzy/recenzenci) mogą wysłać pracę do OSA bezpośrednio z Archiwum Pracy Dyplomowych, dostępnego pod adresem: https://apd.usos.pw.edu.pl

Powiązany materiał:
Wdrożenie serwisu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) we wszystkich jednostkach organizacyjnych PW

Źródło: Centrum Informatyzacji PW