Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2019/2020

Studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednorazowa roczna składka ubezpieczeniowa to 39 zł.

Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci oraz dzieci z Przedszkola PW „Bobotechnika”.

W przypadku pracowników PW kwota ubezpieczenia zostanie potrącona z wynagrodzenia, a w przypadku doktorantów - ze stypendium doktoranckiego. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku (lub w przypadku późniejszej wpłaty, od dnia następnego po opłaceniu składki). Studenci, którzy chcą się ubezpieczyć, powinni uiścić jednorazową opłatę w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18/20 (w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17) do dnia 30 listopada br. Suma ubezpieczenia na osobę wynosi 48 600zł.

Ubezpieczenie gwarantuje firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Szczegółowa informacja o ubezpieczeniu

Ogólne warunki ubezpieczenia UNIQA

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Druk zgłoszenia szkody