Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2018/2019

Ubezpieczenie gwarantuje firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, fot. pixabay

Ubezpieczenie gwarantuje firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, fot. pixabay

Studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Roczna składka ubezpieczeniowa to 39 zł.

Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych, a także dzieci z Przedszkola PW „Bobotechnika”.

Kwota ubezpieczenia, w przypadku pracowników PW, zostanie potrącona z wynagrodzenia lub od stypendium w przypadku doktorantów. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku (lub w przypadku późniejszej wpłaty, od dnia następnego po opłaceniu składki). Studenci, którzy chcą się ubezpieczyć, powinni uiścić jednorazową opłatę (39 zł) w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18 do dnia 30 listopada br. Suma ubezpieczenia na osobę wynosi 48 000zł.

Ubezpieczenie gwarantuje firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Szczegółowa informacja o ubezpieczeniu

Ogóle warunki ubezpieczenia UNIQA

Druk zgłoszenia szkody