Szkolenie „Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum)”

Centrum Obsługi Projektów zaprasza pracowników PW na szkolenie „Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum)”.

Prowadzący szkolenie: Witold Chmarzyński (radca prawny) i pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW

Termin: 19 marca 2019 r., godz. 11:00–16:30

Agenda: Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum) w ramach:

  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC),
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM),
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) - projekty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowyznajdują sięna stronie COP PW.

Szkolenie organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.