Sprzedaż wycieczek i wczasów do ośrodka w Ubliku

Od dnia 1 marca br. Dział Socjalny przyjmuje zapisy na wycieczki i wczasy do Ośrodka Wypoczynkowego PW w Ubliku.

Zapisy będą przyjmowane w formie zgłoszeń mailowych na adres danuta.dumala@pw.edu.pl lub telefonicznie + 48 22 234 6245.

Pierwszeństwo przy zapisach mają pracownicy i emeryci/renciści Politechniki Warszawskiej.

Terminy wycieczek:

  • 30 kwietnia do 3 maja, 2-6 czerwca lub 28 maja - 6 czerwca.

Terminy wczasów:

  • 11-25 lipca 2021, 29 lipca - 12 sierpnia 2021, 15-29 sierpnia.

Jednocześnie Dział Socjalny przypomina o dofinansowaniu wycieczek i wczasów w ośrodkach wypoczynkowych PW wg zasad zawartych w Regulaminie ZFŚS w PW (zarządzenie nr 20 z 2017 r. Rektora PW). Dofinansowanie wycieczek czyli pobytów do 5 dób hotelowych, w wysokości 50 lub 60% w zależności od wysokości przychodu (szczegóły w paragrafie 23 regulaminu ZFŚS), zwiększone dofinansowanie wczasów: dla pobytów od 6 do 13 dób +15%, dla pobytów powyżej 13 dób hotelowych +20% (szczegóły w Załączniku nr 3 do regulaminu ZFSS w PW).

Źródło: Dział Socjalny PW
Zdjęcie: www.ublik.pw.edu.pl