Spotkania z doradcami zawodowymi dla nauczycieli akademickich

Biuro Karier PW zaprasza nauczycieli akademickich na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi i coachami dotyczące rozwoju zawodowego, komunikacji interpersonalnej oraz budowy dobrostanu osobistego.  

Politechnika Warszawska realizuje strategię Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R, nakierowaną na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwój kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

Jednym z działań zaplanowanych w ramach realizacji strategii jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich. Działanie to realizuje Biuro Karier PW, które zaprasza na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi i coachami.

Tematyka spotkań może dotyczyć:

  • planowania dalszego rozwoju zawodowego,
  • pogłębiania samoświadomości w obszarze komunikacji interpersonalnej, mocnych stron i współpracy w zespole,
  • budowania dobrostanu osobistego (zgodność z wartościami, radzenie sobie ze stresem, prewencja wypalenia zawodowego).

Na pierwszym spotkaniu omawiane będą oczekiwania i potrzeby oraz ramy współpracy.

Termin spotkania można ustalić:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Karier PW.

Źródło: Biuro Karier PW